Умови використання

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

Нижчевизначений текст є Договором публічної оферти (у розумінні ст. 633 та ст. 641 Цивільного кодексу України) між інтернет-магазином kvan-design.com (надалі – Продавець) та фізичною особою (надалі – Покупець), який включає в себе усі суттєві умови організації купівлі-продажу товару дистанційним способом (тобто через Інтернет-магазин). Надалі Покупець та Продавець разом іменуються – Сторонами, а кожен окремо – Сторона.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 1. Дана Політика конфіденційності встановлює правила збору, використання і розголошення Персональних даних Покупців.
 2. Умови цього Договору визначають взаємовідносини Продавця та Покупця щодо придбання Товару через сайт Інтернет-магазину і є однаковими для всіх Покупців.
 3. Правовідносини за цим Договором регулюються виключно законодавством України, зокрема Законом України «Про захист прав споживачів» № 1023 -XII від 12 травня 1991 року, Цивільним Кодексом України № 435-IV від 16 січня 2003 року, Законом України «Про електронну комерцію» № 675-VIII від 03 вересня 2015 року.
 4. Зареєструвавшись на Сайті, Покупець тим самим погоджується на передачу Адміністратору своїх персональних даних, їх обробку, зберігання і використання, в тому числі третіми особами, відповідно до цієї Політики конфіденційності.
2. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
 1. Інтернет–магазин – онлайн-магазин, який розміщується на сайті, який належить Продавцю та має адресу в мережі Інтернет kvan-design.com, на якому представлені Товари, що пропонуються для продажу, умови оплати, доставки, повернення цих Товарів.
 2. Договір, укладений на відстані – договір, укладений Продавцем із Покупцем (клієнтом) за допомогою засобів дистанційного зв’язку.
 3. Замовлення – належним чином оформлене та розміщене волевиявлення Покупця (клієнта), яке спрямоване на укладення договору роздрібної купівлі-продажу Товарів,
  які пропонуються Продавцем для роздрібного продажу через інтернет-магазин.
 4. Покупець (клієнт) – фізична особа, яка придбаває, замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити продукцію для особистих потреб, безпосередньо не пов’язаних з підприємницькою діяльністю. Така фізична особа повинна володіти необхідним обсягом дієздатності та необхідними повноваженнями для укладення договорів на придбання, замовлення Товарів.
 5. Продавець – суб’єкт господарювання, який згідно з договором реалізує споживачеві Товари або пропонує їх до реалізації.
 6. Сайт – веб-сайт, що розміщений в мережі інтернет за адресою: www.kvan-design.com.
 7. Товари (продукція) – одяг, взуття, аксесуари та інші групи Товарів в асортименті, який представлений в Інтернет-магазині, дистанційний продаж яких не заборонений в Інтернет-магазині. Продавець дає можливість Покупцю переглядати зображення (фотознімки) Товару, який супроводжується інформацією про основні характеристики продукції (найменування, країна походження, умови використання тощо) та ціну продукції (Товарів).
 8. Служба доставки – треті особи, які надають послуги по доставці Замовлень Покупцеві.
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
 1. Продавець зобов’язується передати у власність Покупцю Товар, а Покупець зобов’язується оплатити і прийняти Товар на умовах цього Договору. Текст договору публічної оферти (надалі – Договір) розміщений на Сайті.
 2. Факт здійснення Замовлення підтверджує, що Покупець приймає та погоджується з усіма умовами цього Договору.
 3. Датою укладення Договору є дата оплати Покупцем Товару на Сайті або за допомогою банківського переказу (за номером банківської картки). Датою оплати Товару є дата зарахування коштів на розрахунковий рахунок банку Продавця через платіжний сервіс LiqPay.
4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПРОДАВЦЯ
  1. Продавець зобов’язаний:
   • виконувати умови цього Договору;
   • виконувати замовлення Покупця у разі надходження оплати від Покупця;
   • передати Покупцеві Товар згідно з обраним зразком на відповідній сторінці сайту kvan-design.com, оформленому замовленню та умовам цього Договору;
   • перевірити якісні та кількісні характеристики Товару під час його упаковки на складі;
  2. Продавець має право в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим Договором у разі порушення Покупцем умов цього Договору.
  3. Продавець – Суб’єкт господарювання з числа осіб, що пропонують до придбання на сайті kvan-design.com Товар за єдиними узгодженими правилами, викладеними в цьому договорі публічної оферти.
5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПОКУПЦЯ
  1. Покупець зобов’язаний:
   • своєчасно оплатити та отримати замовлення на умовах цього Договору;
   • ознайомитися з інформацією про Товар, розміщеною на сайті kvan-design.com;
   • при отриманні Товару у особи, яка здійснила його доставку, переконатися в цілісності і комплектності Товару шляхом огляду вмісту упаковки.У разі пошкодження або неповної комплектації Товару – зафіксувати їх в акті, який разом з Покупцем має підписати особа, яка здійснила його доставку Покупцеві.
  2. Покупець має право:
   • оформити замовлення на відповідній сторінці сайту kvan-design.com;
   • вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.
6. РЕЄСТРАЦІЯ НА САЙТІ
 1. Для оформлення замовлення Покупцю необхідно зареєструватися на сайті. Реєстрація на сайті відбувається шляхом створення облікового запису. Після реєстрації на сайті, для Покупця стає можливим користування Обліковим записом.
 2. Покупець несе особисту відповідальність за точність, правильність та правдивість інформації, яка вказується Покупцем під час реєстрації на сайті.
 3. Кожен, хто реєструється та здійснює покупки на веб-сайті в інтернет-магазині, надає свої персональні дані та погоджується на їх обробку на умовах, визначених Політикою конфіденційності.
 4. Для підтвердження правильності даних, наданих під час реєстрації в інтернет-магазині, Клієнт отримує електронного листа з проханням підтвердити свої дані.
 5. Під час реєстрація на веб-сайті в Інтернет-магазині – створення облікового запису, Покупець приймає умови Політики конфіденційності, Правила та умови використання сайту шляхом: – Натиснення кнопки «Мій обліковий запис».
7. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ
 1. Покупець самостійно на Сайті оформлює Замовлення в Інтернет – магазині, обираючи спосіб, наявний на Сайті, а саме:
  • шляхом використання спеціального меню «Кошик покупок» на Сайті, додаючи туди обраний Товар;
  • шляхом обрання функції «Оформити замовлення» та «Підтвердження замовлення» на Сайті.
 2. Грошова сума, що підлягає оплаті за Замовленням, відображається в меню «Кошик» на Сайті.
 3. При оформленні Замовлення, Продавцем Покупцю пропонується оплатити вартість Товару на Сайті за допомогою платіжного сервісу MonoPay або накладеного платежу (через службу доставки Нова Пошта).
 4. Отримати будь-які уточнення по Замовленню Продавець має право шляхом здійснення дзвінку на номер телефону, вказаний Покупцем при оформленні Замовлення.
8. ПОРЯДОК ОПЛАТИ ЗАМОВЛЕННЯ
 1. Покупець при оформленні Замовлення оплачує повну вартість Товару на користь Продавця.
 2. Покупець оплачує Замовлення карткою Visa або MasterCard будь-якого банку за допомогою платіжного сервісу LiqPay.
9. ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ТА ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ
 1. При отриманні Товару Покупець має впевнитися у його цілісності та комплектності шляхом огляду вмісту упаковки, в якій знаходиться Товар.
 2. У випадку виявлення недоліків Товару Покупець повідомляє про це представника Продавця (менеджера, відповідального за оформлення Замовлення на Товар) протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту отримання такого Товару та домовляється про заміну Товару. Виявлені недоліки Товару повинні бути зафіксовані засобами фото- або відеозйомки.
 3. Сторони погодили, що у випадку недотримання обов’язкових вимог вказаної процедури, визнається отримання Покупцем Товару у належному стані – без будь-яких пошкоджень та недоліків.
 4. У разі виявлення недоліків Покупець може заявити Продавцю прохання про повернення коштів, оплачених ним за Товар, або заміну Товару на аналогічний належної якості.
 5. У випадку, якщо через виявлені недоліки Товару Покупець бажає повернути сплачені за нього кошти, Продавець зобов’язаний повернути такі кошти протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту вираження Покупцем такого бажання.
 6. Після повернення Продавцем коштів за Товар Покупець зобов’язаний відправити такий Товар назад Продавцю протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту повернення йому коштів.
10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
 1. Сторони відповідають за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору у порядку, передбаченому цим Договором і чинним законодавством України.
 2. У випадку, якщо невиконання або неналежне виконання умов цього Договору однією зі Сторін завдало збитків іншій Стороні, то винна Сторона відшкодовує документально підтверджені збитки іншій Стороні в повному обсязі.
 3. Сплата штрафу чи пені не звільняє винну Сторону від виконання договірних зобов’язань.
 4. У випадку обставин непереборної сили, Сторони звільняються від виконання умов цього Договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього Договору розуміються події, що мають надзвичайний, невідворотний, непередбачуваний характер, які виключають можливість або об’єктивно перешкоджають виконанню цього Договору, настання яких Сторони не могли передбачити й запобігти розумними мірами.
 5. Сторона, що посилається на дію обставин непереборної сили, повинна протягом 10 (десяти) календарних днів повідомити іншу Сторону про настання таких обставин.
 6. Сторона, що посилається на обставину непереборної сили має надати відповідне підтвердження (свідоцтво, видане торговельно-промисловою палатою, є достатнім підтвердженням наявності і тривалості дії непереборної сили).
11. ІНШІ УМОВИ
 1. Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни в цей Договір з попередньою публікацією його на сайті kvan-design.com
 2. Інтернет-магазин створений для організації дистанційного способу продажу Товарів через Інтернет.
 3. Інтернет-магазин не несе відповідальність за зміст і правдивість інформації, що надається Покупцем при оформленні Замовлення.
 4. Покупець несе персональну відповідальність за достовірність вказаної при оформленні Замовлення інформації.
 5. Повним і беззастережним акцептом дійсної публічної оферти у відповідності до ст. 642 Цивільного кодексу України є факт сплати грошової суми Покупцем оформленого в Інтернет-магазині Замовлення.
 6. Договір, укладений Покупцем за допомогою акцепту цієї публічної оферти, має юридичну чинність у відповідності зі статтею 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним договору, підписаному Сторонами. Акцепт дійсної публічної оферти означає повну згоду Покупця з умовами цього Договору купівлі-продажу Товару (публічної оферти Інтернет-магазину).
 7. Договір укладається за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем та вважається укладеним у письмовій формі. У випадку небажання отримувати розсилку, Покупець має право звернутися до Продавця, написавши заяву про відмову від отримання рекламних матеріалів, надіславши його на поштову або електронну адресу.
 8. Покупець підтверджує, що повідомлений про порядок та умови обробки своїх персональних даних.
 9. Продавець попереджає, що Товари можуть незначною мірою відрізнятись від їх зображень у Інтернет-магазині.
 10. Цей Договір є договором приєднання відповідно до ст. 634. ЦК України.
 11. Будь-які претензії можуть бути надіслані на адресу Продавця.
12. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ЙОГО РОЗІРВАННЯ
 1. Цей Договір набуває чинності з моменту здійснення Покупцем акцепту (надходження від Покупця оплати за Товар на рахунок Продавця) і діє до повного виконання зобов’язань Сторонами, за винятком випадків його дострокового розірвання.
 2. До закінчення строку дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою Сторін, оформленій у письмовому вигляді, окрім випадків, передбачених цим Договором.
13. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
 1. Будь-які спори, що виникають на підставі або у зв’язку з цим Договором, вирішуються Сторонами шляхом переговорів.
 2. Якщо Сторони не можуть дійти згоди з приводу спірного питання, такий спір вирішується в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.
вгору